Miljöpolicy

resizedimage7380-20090616-099

Helanders Måler ab skall verka för ett brett miljötänkande i hela sin verksamhet.
Vi skall på ett ansvarsfullt och resurssnålt sätt utföra uppdrag inom måleri med högsta kvalitet.

Vi skall ha en öppen dialog med medarbetare och uppdragsgivare om de produkter och
det material som vi kan påverka utifrån ett miljöperspektiv.

Företagets miljöpolicy täcker hela företagets verksamhet såväl drift som underhåll och är samtliga anställdas rättesnöre.

  • Vi skall bedriva företagets verksamhet utifrån gällande lagar och förordningar.
  • Vi skall genom eget initiativ ständigt sträva efter att genomföra miljöförbättrande åtgärder.
  • Vi skall sälja produkter och material som ger minsta möjliga miljöpåverkan, utan att ge avkall på säkerhet och kvalitet.

 

“För oss är ett aktivt och långvarigt miljöarbete
en viktig förutsättning till vårt företags vidare
utveckling och våra medarbetares välbefinnande”

Stenungsund den 6 februari2013  Peter Helander, VD