Våra kännetecken

Ha kunden i fokus

Vi skall i varje möte med kunden agera professionellt och miljömedvetet, vara en framsynt affärspartner som utför inom företaget förekommande tjänster på ett sätt som uppfyller kundens behov och önskemål.

Motiverade och utbildade medarbetare

Samtliga medarbetare skall ha en gedigen yrkeskompetens samt vara miljöutbildade så att de på ett självständigt sätt kan mäta utmaningar och ta initiativ till fortsatta förbättringar.

Leva upp till hög kvalitet

Genom att ständigt utveckla vårt sätt att arbeta och leda företaget skapas förutsättningar att leverera rätt kvalitet på de produkter och tjänster som våra uppdragsgivare efterfrågar. Vi skall utföra våra uppdrag på ett stätt som i största möjliga mån harmoniserar med miljön utan att för den skull göra avkall på kvalitet.

Samarbeta med miljömedvetna företag

Vårt företag skall samarbeta med företag som har ett gediget engagemang inom miljöområdet där vi tillsammans kan erbjuda kunden förslag på varor och tjänster med liten miljöpåverkan.

Visa miljöansvar

Helanders Måleri ab skall arbeta aktivt för att varje uppdrag så långt det är möjligt skall utföras utifrån största möjliga miljöhänsyn och utifrån gällande lagstiftning.